A  A+ A+

Gmina Nowe Miasto nad Wartą

Nowe Miasto nad Wartą
brak 15.68% 16.24% 16.79% 17.35% 17.91% 18.47% 19.02% 19.58% 20.14% 20.69%
danych 16.23% 16.78% 17.34% 17.90% 18.46% 19.01% 19.57% 20.13% 20.68% 21.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 118
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 116
Liczba ważnych kart:1 116
Frekwencja wyborcza:15.68%
Liczba głosów ważnych:1 068
% głosów ważnych:95.70%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  39  3.65
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  21  1.97
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  128  11.99
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  254  23.78
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  46  4.31
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  22  2.06
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  86  8.05
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  270  25.28
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  202  18.91
  Komitety razem 1 068  100