A  A+ A+

Gmina Nowe Miasto nad Wartą

Nowe Miasto nad Wartą
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 118
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 116
Liczba ważnych kart:1 116
Frekwencja wyborcza:15.68%
Liczba głosów ważnych:1 068
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne