A  A+ A+

Gmina Brudzew

Brudzew
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 754
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:710
Liczba ważnych kart:710
Frekwencja wyborcza:14.93%
Liczba głosów ważnych:679
% głosów ważnych:95.63%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne