A  A+ A+

Miasto Dobra

Dobra
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 021
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:796
Liczba ważnych kart:796
Frekwencja wyborcza:15.85%
Liczba głosów ważnych:751
% głosów ważnych:94.35%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne