A  A+ A+

Gmina Kawęczyn

Kawęczyn
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 215
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:685
Liczba ważnych kart:684
Frekwencja wyborcza:16.25%
Liczba głosów ważnych:636
% głosów ważnych:92.98%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne