A  A+ A+

Gmina Malanów

Malanów
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 107
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:649
Liczba ważnych kart:649
Frekwencja wyborcza:12.71%
Liczba głosów ważnych:625
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne