A  A+ A+

Gmina Przykona

Przykona
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 490
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:521
Liczba ważnych kart:521
Frekwencja wyborcza:14.93%
Liczba głosów ważnych:494
% głosów ważnych:94.82%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne