A  A+ A+

Miasto Tuliszków

Tuliszków
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 422
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 229
Liczba ważnych kart:1 229
Frekwencja wyborcza:14.59%
Liczba głosów ważnych:1 179
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne