A  A+ A+

Miasto Konin

Konin
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 760
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 548
Liczba ważnych kart:15 544
Frekwencja wyborcza:24.77%
Liczba głosów ważnych:15 017
% głosów ważnych:96.61%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  541  3.60
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  147  0.98
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  2 106  14.02
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 343  28.92
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  885  5.89
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  389  2.59
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 024  6.82
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 953  32.98
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  629  4.19
  Komitety razem 15 017  100