A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Gmina Bierzwnik

Bierzwnik
brak 0.40% 0.54% 0.68% 0.81% 0.95% 1.09% 1.23% 1.37% 1.50% 1.64%
danych 0.53% 0.67% 0.80% 0.94% 1.08% 1.22% 1.36% 1.49% 1.63% 1.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 981
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:531
Liczba ważnych kart:531
Frekwencja wyborcza:13.34%
Liczba głosów ważnych:505
% głosów ważnych:95.10%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 1.78%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 2 22.22 0.40
DYMITRIADIS Dimitris 3 33.33 0.59
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0 0.00 0.00
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 1 11.11 0.20
OYEDEMI Dorota Barbara 0 0.00 0.00
ADEL Juliusz Wilhelm 1 11.11 0.20
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 0 0.00 0.00
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 2 22.22 0.40