A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Miasto Cedynia

Cedynia
brak 0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.51% 0.61% 0.71% 0.81% 0.91%
danych 0.09% 0.19% 0.29% 0.39% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 0.90% 1.01%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 528
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:295
Liczba ważnych kart:295
Frekwencja wyborcza:8.36%
Liczba głosów ważnych:279
% głosów ważnych:94.58%
Liczba głosów na listy komitetu:1
% 0.36%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 0 0.00 0.00
DYMITRIADIS Dimitris 0 0.00 0.00
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0 0.00 0.00
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 1 100.00 0.36
OYEDEMI Dorota Barbara 0 0.00 0.00
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 0 0.00 0.00
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 0 0.00 0.00