A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Wolin

Wolin
brak 2.44% 3.17% 3.90% 4.62% 5.35% 6.08% 6.81% 7.54% 8.26% 8.99%
danych 3.16% 3.89% 4.61% 5.34% 6.07% 6.80% 7.53% 8.25% 8.98% 9.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 950
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 771
Liczba ważnych kart:1 771
Frekwencja wyborcza:17.80%
Liczba głosów ważnych:1 677
% głosów ważnych:94.69%
Liczba głosów na listy komitetu:163
% 9.72%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 22 13.50 1.31
RZEPA Jarosław Michał 96 58.90 5.72
KORCZYŃSKA Dorota Marta 10 6.13 0.60
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 2 1.23 0.12
KRAWCZUK Jan 3 1.84 0.18
FIEDOROWICZ Czesław 1 0.61 0.06
KULINICZ Tomasz Teodor 2 1.23 0.12
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 13 7.98 0.78
KUCHARSKA Barbara 3 1.84 0.18
MIĆKO Ryszard Józef 11 6.75 0.66