A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Miasto Stargard Szczeciński

Stargard Szczeciński
brak 0.25% 0.53% 0.81% 1.09% 1.37% 1.66% 1.94% 2.22% 2.50% 2.78%
danych 0.52% 0.80% 1.08% 1.36% 1.65% 1.93% 2.21% 2.49% 2.77% 3.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 992
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 224
Liczba ważnych kart:13 222
Frekwencja wyborcza:24.05%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:126
% 0.98%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 43 34.13 0.34
DYMITRIADIS Dimitris 13 10.32 0.10
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 5 3.97 0.04
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 6 4.76 0.05
OYEDEMI Dorota Barbara 11 8.73 0.09
ADEL Juliusz Wilhelm 4 3.17 0.03
MIETLICKI Mateusz Marcin 2 1.59 0.02
MICHALSKI Daniel 18 14.29 0.14
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 24 19.05 0.19