A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Gmina Dolice

Dolice
brak 0.25% 0.53% 0.81% 1.09% 1.37% 1.66% 1.94% 2.22% 2.50% 2.78%
danych 0.52% 0.80% 1.08% 1.36% 1.65% 1.93% 2.21% 2.49% 2.77% 3.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 354
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:910
Liczba ważnych kart:910
Frekwencja wyborcza:14.32%
Liczba głosów ważnych:847
% głosów ważnych:93.08%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 0.94%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 1 12.50 0.12
DYMITRIADIS Dimitris 1 12.50 0.12
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0 0.00 0.00
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 1 12.50 0.12
OYEDEMI Dorota Barbara 1 12.50 0.12
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 3 37.50 0.35
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 1 12.50 0.12