A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Miasto Ińsko

Ińsko
brak 0.25% 0.53% 0.81% 1.09% 1.37% 1.66% 1.94% 2.22% 2.50% 2.78%
danych 0.52% 0.80% 1.08% 1.36% 1.65% 1.93% 2.21% 2.49% 2.77% 3.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 022
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:414
Liczba ważnych kart:414
Frekwencja wyborcza:13.70%
Liczba głosów ważnych:399
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:1
% 0.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 0 0.00 0.00
DYMITRIADIS Dimitris 0 0.00 0.00
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 1 100.00 0.25
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 0 0.00 0.00
OYEDEMI Dorota Barbara 0 0.00 0.00
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 0 0.00 0.00
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 0 0.00 0.00