A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Gmina Stara Dąbrowa

Stara Dąbrowa
brak 0.25% 0.53% 0.81% 1.09% 1.37% 1.66% 1.94% 2.22% 2.50% 2.78%
danych 0.52% 0.80% 1.08% 1.36% 1.65% 1.93% 2.21% 2.49% 2.77% 3.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 834
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:247
Liczba ważnych kart:247
Frekwencja wyborcza:8.72%
Liczba głosów ważnych:229
% głosów ważnych:92.71%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 3.06%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 1 14.29 0.44
DYMITRIADIS Dimitris 0 0.00 0.00
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 2 28.57 0.87
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 1 14.29 0.44
OYEDEMI Dorota Barbara 0 0.00 0.00
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 1 14.29 0.44
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 2 28.57 0.87