A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Miasto Świnoujście

Świnoujście
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:33 303
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 904
Liczba ważnych kart:7 902
Frekwencja wyborcza:23.73%
Liczba głosów ważnych:7 702
% głosów ważnych:97.47%
Liczba głosów na listy komitetu:114
% 1.48%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 22 19.30 0.29
DYMITRIADIS Dimitris 2 1.75 0.03
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 17 14.91 0.22
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 4 3.51 0.05
OYEDEMI Dorota Barbara 2 1.75 0.03
ADEL Juliusz Wilhelm 8 7.02 0.10
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 4 3.51 0.05
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 55 48.25 0.71