A  A+ A+

Miasto Koronowo

Koronowo
brak 17.75% 19.41% 21.07% 22.72% 24.38% 26.04% 27.70% 29.36% 31.01% 32.67%
danych 19.40% 21.06% 22.71% 24.37% 26.03% 27.69% 29.35% 31.00% 32.66% 34.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 383
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 915
Liczba ważnych kart:3 915
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:3 765
% głosów ważnych:96.17%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  104  2.76
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  33  0.88
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 194  31.71
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  855  22.71
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  148  3.93
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  54  1.43
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  203  5.39
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  823  21.86
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  351  9.32
  Komitety razem 3 765  100