A  A+ A+

Miasto Kamień Krajeński

Kamień Krajeński
brak 14.64% 15.17% 15.70% 16.23% 16.76% 17.30% 17.83% 18.36% 18.89% 19.42%
danych 15.16% 15.69% 16.22% 16.75% 17.29% 17.82% 18.35% 18.88% 19.41% 19.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 494
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:959
Liczba ważnych kart:959
Frekwencja wyborcza:17.46%
Liczba głosów ważnych:910
% głosów ważnych:94.89%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  46  5.05
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  13  1.43
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  131  14.40
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  225  24.73
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  23  2.53
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  11  1.21
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  54  5.93
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  273  30.00
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  134  14.73
  Komitety razem 910  100