A  A+ A+

Gmina Gostycyn

Gostycyn
brak 19.32% 19.78% 20.24% 20.71% 21.17% 21.63% 22.09% 22.55% 23.02% 23.48%
danych 19.77% 20.23% 20.70% 21.16% 21.62% 22.08% 22.54% 23.01% 23.47% 23.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 144
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:992
Liczba ważnych kart:992
Frekwencja wyborcza:23.94%
Liczba głosów ważnych:929
% głosów ważnych:93.65%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  20  2.15
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.75
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  132  14.21
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  270  29.06
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  18  1.94
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  19  2.05
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  48  5.17
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  264  28.42
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  151  16.25
  Komitety razem 929  100