A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Siemień

Siemień
brak 14.74% 16.21% 17.67% 19.14% 20.60% 22.07% 23.54% 25.00% 26.47% 27.93%
danych 16.20% 17.66% 19.13% 20.59% 22.06% 23.53% 24.99% 26.46% 27.92% 29.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 958
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:746
Liczba ważnych kart:746
Frekwencja wyborcza:18.85%
Liczba głosów ważnych:718
% głosów ważnych:96.25%
Liczba głosów na listy komitetu:142
% 19.78%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 8 5.63 1.11
HETMAN Krzysztof Andrzej 40 28.17 5.57
TOKARSKA Genowefa 10 7.04 1.39
ZAJĄC Józef 12 8.45 1.67
SOSNOWSKI Sławomir Antoni 44 30.99 6.13
CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 1 0.70 0.14
LITWINIUK Przemysław 23 16.20 3.20
SEREDYN Elżbieta 2 1.41 0.28
ZDANOWSKA Agnieszka 0 0.00 0.00
NIEZGODA Marceli Mateusz 2 1.41 0.28