A  A+ A+

Miasto Lublin

Lublin
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:274 125
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:88 416
Liczba ważnych kart:88 383
Frekwencja wyborcza:32.25%
Liczba głosów ważnych:86 804
% głosów ważnych:98.21%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1 893  2.18
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  560  0.65
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  2 182  2.51
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  3 875  4.46
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  33 709  38.83
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  5 997  6.91
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  2 815  3.24
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  6 638  7.65
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  21 489  24.76
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  7 646  8.81
  Komitety razem 86 804  100