A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat bydgoski 

bydgoski
brak 4.40% 6.23% 8.05% 9.88% 11.71% 13.54% 15.36% 17.19% 19.02% 20.84%
danych 6.22% 8.04% 9.87% 11.70% 13.53% 15.35% 17.18% 19.01% 20.83% 22.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 161
Liczba ważnych kart:20 159
Frekwencja wyborcza:23.68%
Liczba głosów ważnych:19 417
% głosów ważnych:96.32%
Liczba głosów na listy komitetu:1 657
% 8.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białe Błota 14 126  3 981  3 980  3 867  170  4.40
Dąbrowa Chełmińska 6 141  1 090  1 090  1 052  109  10.36
Dobrcz 8 308  1 917  1 917  1 813  411  22.67
Koronowo 19 383  3 915  3 915  3 765  351  9.32
Nowa Wieś Wielka 7 399  1 512  1 512  1 447  97  6.70
Osielsko 9 187  3 154  3 154  3 072  162  5.27
Sicienko 7 712  1 766  1 766  1 668  230  13.79
Solec Kujawski 12 887  2 826  2 825  2 733  127  4.65
Ogółem 85 143  20 161  20 159  19 417  1 657  8.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KŁOPOTEK Eugeniusz 884 53.35 4.55
MES Ewa Monika 616 37.18 3.17
BARANOWSKI Krzysztof 27 1.63 0.14
PIETROWSKI Andrzej Władysław 3 0.18 0.02
ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 49 2.96 0.25
KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 11 0.66 0.06
OWCZARZ Andrzej 9 0.54 0.05
WICHROWSKA Magdalena 14 0.84 0.07
KURZAWA Dariusz 19 1.15 0.10
SOSNOWSKI Zbigniew 25 1.51 0.13