A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat świecki 

świecki
brak 7.19% 10.91% 14.63% 18.36% 22.08% 25.80% 29.52% 33.24% 36.97% 40.69%
danych 10.90% 14.62% 18.35% 22.07% 25.79% 29.51% 33.23% 36.96% 40.68% 44.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 093
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 431
Liczba ważnych kart:14 429
Frekwencja wyborcza:18.48%
Liczba głosów ważnych:13 729
% głosów ważnych:95.15%
Liczba głosów na listy komitetu:2 107
% 15.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bukowiec 4 021  598  598  559  111  19.86
Dragacz 5 642  910  910  879  96  10.92
Drzycim 3 988  776  776  721  152  21.08
Jeżewo 6 276  1 230  1 230  1 156  145  12.54
Lniano 3 299  611  611  585  160  27.35
Nowe 8 449  1 207  1 207  1 152  90  7.81
Osie 4 316  809  809  761  157  20.63
Pruszcz 7 511  1 651  1 651  1 580  382  24.18
Świecie 26 747  5 207  5 206  4 993  359  7.19
Świekatowo 2 794  675  674  626  278  44.41
Warlubie 5 050  757  757  717  177  24.69
Ogółem 78 093  14 431  14 429  13 729  2 107  15.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KŁOPOTEK Eugeniusz 1 380 65.50 10.05
MES Ewa Monika 544 25.82 3.96
BARANOWSKI Krzysztof 21 1.00 0.15
PIETROWSKI Andrzej Władysław 13 0.62 0.09
ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 23 1.09 0.17
KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 16 0.76 0.12
OWCZARZ Andrzej 41 1.95 0.30
WICHROWSKA Magdalena 18 0.85 0.13
KURZAWA Dariusz 18 0.85 0.13
SOSNOWSKI Zbigniew 33 1.57 0.24