A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat wąbrzeski 

wąbrzeski
brak 6.24% 8.03% 9.81% 11.60% 13.39% 15.18% 16.96% 18.75% 20.54% 22.32%
danych 8.02% 9.80% 11.59% 13.38% 15.17% 16.95% 18.74% 20.53% 22.31% 24.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 646
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 537
Liczba ważnych kart:4 537
Frekwencja wyborcza:16.41%
Liczba głosów ważnych:4 340
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:667
% 15.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wąbrzeźno 10 958  2 173  2 173  2 082  130  6.24
Dębowa Łąka 2 544  373  373  358  85  23.74
Książki 3 407  530  530  509  120  23.58
Płużnica 3 930  631  631  607  143  23.56
Wąbrzeźno 6 807  830  830  784  189  24.11
Ogółem 27 646  4 537  4 537  4 340  667  15.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KŁOPOTEK Eugeniusz 423 63.42 9.75
MES Ewa Monika 63 9.45 1.45
BARANOWSKI Krzysztof 15 2.25 0.35
PIETROWSKI Andrzej Władysław 6 0.90 0.14
ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 28 4.20 0.65
KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 6 0.90 0.14
OWCZARZ Andrzej 8 1.20 0.18
WICHROWSKA Magdalena 6 0.90 0.14
KURZAWA Dariusz 9 1.35 0.21
SOSNOWSKI Zbigniew 103 15.44 2.37