A  A+ A+

Powiat żniński 

żniński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 195
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 257
Liczba ważnych kart:11 255
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:10 616
% głosów ważnych:94.32%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Barcin 11 682  2 283  2 283  2 158  0.00
Gąsawa 4 233  901  900  844  0.00
Janowiec Wielkopolski 7 408  1 212  1 211  1 132  0.00
Łabiszyn 7 660  1 318  1 318  1 252  0.00
Rogowo 5 473  1 154  1 154  1 061  0.00
Żnin 19 739  4 389  4 389  4 169  0.00
Ogółem 56 195  11 257  11 255  10 616  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne