A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat krośnieński 

krośnieński
brak 0.39% 0.46% 0.52% 0.59% 0.66% 0.73% 0.79% 0.86% 0.93% 0.99%
danych 0.45% 0.51% 0.58% 0.65% 0.72% 0.78% 0.85% 0.92% 0.98% 1.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 082
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 037
Liczba ważnych kart:7 037
Frekwencja wyborcza:15.61%
Liczba głosów ważnych:6 714
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:51
% 0.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gubin 13 423  2 265  2 265  2 176  14  0.64
Bobrowice 2 595  445  445  426  0.70
Bytnica 2 064  227  227  216  0.93
Dąbie 3 962  555  555  519  0.39
Gubin 5 900  792  792  752  1.06
Krosno Odrzańskie 14 803  2 546  2 546  2 432  21  0.86
Maszewo 2 335  207  207  193  0.52
Ogółem 45 082  7 037  7 037  6 714  51  0.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 9 17.65 0.13
DYMITRIADIS Dimitris 4 7.84 0.06
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 3 5.88 0.04
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 11 21.57 0.16
OYEDEMI Dorota Barbara 5 9.80 0.07
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 4 7.84 0.06
MICHALSKI Daniel 5 9.80 0.07
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 10 19.61 0.15