A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat krośnieński 

krośnieński
brak 9.50% 10.80% 12.09% 13.39% 14.69% 15.99% 17.28% 18.58% 19.88% 21.17%
danych 10.79% 12.08% 13.38% 14.68% 15.98% 17.27% 18.57% 19.87% 21.16% 22.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 082
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 037
Liczba ważnych kart:7 037
Frekwencja wyborcza:15.61%
Liczba głosów ważnych:6 714
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:920
% 13.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gubin 13 423  2 265  2 265  2 176  345  15.85
Bobrowice 2 595  445  445  426  57  13.38
Bytnica 2 064  227  227  216  24  11.11
Dąbie 3 962  555  555  519  70  13.49
Gubin 5 900  792  792  752  169  22.47
Krosno Odrzańskie 14 803  2 546  2 546  2 432  231  9.50
Maszewo 2 335  207  207  193  24  12.44
Ogółem 45 082  7 037  7 037  6 714  920  13.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 364 39.57 5.42
RZEPA Jarosław Michał 5 0.54 0.07
KORCZYŃSKA Dorota Marta 15 1.63 0.22
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 10 1.09 0.15
KRAWCZUK Jan 3 0.33 0.04
FIEDOROWICZ Czesław 502 54.57 7.48
KULINICZ Tomasz Teodor 2 0.22 0.03
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 4 0.43 0.06
KUCHARSKA Barbara 10 1.09 0.15
MIĆKO Ryszard Józef 5 0.54 0.07