A  A+ A+

Powiat strzelecko-drezdenecki 

strzelecko-drezdenecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 219
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 738
Liczba ważnych kart:5 736
Frekwencja wyborcza:14.27%
Liczba głosów ważnych:5 466
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobiegniew 5 560  796  796  764  0.00
Drezdenko 13 982  2 154  2 154  2 055  0.00
Stare Kurowo 3 351  450  450  425  0.00
Strzelce Krajeńskie 13 829  1 870  1 868  1 788  0.00
Zwierzyn 3 497  468  468  434  0.00
Ogółem 40 219  5 738  5 736  5 466  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne