A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat strzelecko-drezdenecki 

strzelecko-drezdenecki
brak 0.39% 0.45% 0.50% 0.56% 0.61% 0.67% 0.72% 0.78% 0.83% 0.89%
danych 0.44% 0.49% 0.55% 0.60% 0.66% 0.71% 0.77% 0.82% 0.88% 0.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 219
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 738
Liczba ważnych kart:5 736
Frekwencja wyborcza:14.27%
Liczba głosów ważnych:5 466
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:40
% 0.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobiegniew 5 560  796  796  764  0.39
Drezdenko 13 982  2 154  2 154  2 055  16  0.78
Stare Kurowo 3 351  450  450  425  0.94
Strzelce Krajeńskie 13 829  1 870  1 868  1 788  13  0.73
Zwierzyn 3 497  468  468  434  0.92
Ogółem 40 219  5 738  5 736  5 466  40  0.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 18 45.00 0.33
DYMITRIADIS Dimitris 2 5.00 0.04
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 4 10.00 0.07
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 3 7.50 0.05
OYEDEMI Dorota Barbara 3 7.50 0.05
ADEL Juliusz Wilhelm 1 2.50 0.02
MIETLICKI Mateusz Marcin 2 5.00 0.04
MICHALSKI Daniel 3 7.50 0.05
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 4 10.00 0.07