A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat żarski 

żarski
brak 0.29% 0.69% 1.08% 1.48% 1.87% 2.27% 2.67% 3.06% 3.46% 3.85%
danych 0.68% 1.07% 1.47% 1.86% 2.26% 2.66% 3.05% 3.45% 3.84% 4.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 902
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 632
Liczba ważnych kart:13 622
Frekwencja wyborcza:17.28%
Liczba głosów ważnych:13 030
% głosów ważnych:95.65%
Liczba głosów na listy komitetu:121
% 0.93%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łęknica 2 010  330  330  315  1.27
Żary 31 099  6 535  6 527  6 312  63  1.00
Brody 2 753  267  267  259  11  4.25
Jasień 5 773  830  830  786  0.64
Lipinki Łużyckie 2 598  381  381  358  1.12
Lubsko 15 351  2 535  2 534  2 415  19  0.79
Przewóz 2 564  367  367  340  0.29
Trzebiel 4 616  584  584  526  0.57
Tuplice 2 587  348  348  327  1.53
Żary 9 551  1 455  1 454  1 392  0.43
Ogółem 78 902  13 632  13 622  13 030  121  0.93
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 40 33.06 0.31
DYMITRIADIS Dimitris 13 10.74 0.10
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 11 9.09 0.08
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 4 3.31 0.03
OYEDEMI Dorota Barbara 11 9.09 0.08
ADEL Juliusz Wilhelm 5 4.13 0.04
MIETLICKI Mateusz Marcin 6 4.96 0.05
MICHALSKI Daniel 11 9.09 0.08
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 20 16.53 0.15