A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat wschowski 

wschowski
brak 0.38% 0.45% 0.52% 0.60% 0.67% 0.74% 0.81% 0.88% 0.96% 1.03%
danych 0.44% 0.51% 0.59% 0.66% 0.73% 0.80% 0.87% 0.95% 1.02% 1.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 040
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 847
Liczba ważnych kart:4 847
Frekwencja wyborcza:15.62%
Liczba głosów ważnych:4 645
% głosów ważnych:95.83%
Liczba głosów na listy komitetu:31
% 0.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sława 9 827  1 507  1 507  1 454  16  1.10
Szlichtyngowa 4 009  574  574  542  0.92
Wschowa 17 204  2 766  2 766  2 649  10  0.38
Ogółem 31 040  4 847  4 847  4 645  31  0.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 8 25.81 0.17
DYMITRIADIS Dimitris 2 6.45 0.04
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0 0.00 0.00
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 8 25.81 0.17
OYEDEMI Dorota Barbara 0 0.00 0.00
ADEL Juliusz Wilhelm 2 6.45 0.04
MIETLICKI Mateusz Marcin 0 0.00 0.00
MICHALSKI Daniel 3 9.68 0.06
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 8 25.81 0.17