A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat kutnowski 

kutnowski
brak 0.00% 0.12% 0.23% 0.35% 0.47% 0.59% 0.70% 0.82% 0.94% 1.05%
danych 0.11% 0.22% 0.34% 0.46% 0.58% 0.69% 0.81% 0.93% 1.04% 1.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:83 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 569
Liczba ważnych kart:15 566
Frekwencja wyborcza:18.69%
Liczba głosów ważnych:14 923
% głosów ważnych:95.87%
Liczba głosów na listy komitetu:36
% 0.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kutno 38 110  8 417  8 415  8 141  0.09
Bedlno 4 781  719  719  682  1.17
Dąbrowice 1 640  312  312  291  0.00
Krośniewice 7 174  1 026  1 026  967  0.41
Krzyżanów 3 586  625  625  597  0.67
Kutno 7 044  1 287  1 287  1 232  0.24
Łanięta 1 948  296  296  275  0.00
Nowe Ostrowy 3 004  430  430  398  0.00
Oporów 2 222  334  334  321  0.00
Strzelce 3 315  579  579  560  0.71
Żychlin 10 462  1 544  1 543  1 459  0.41
Ogółem 83 286  15 569  15 566  14 923  36  0.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 4 11.11 0.03
SOBCZYK Michał 18 50.00 0.12
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 1 2.78 0.01
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 4 11.11 0.03
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 0 0.00 0.00
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 2 5.56 0.01
HERBRICH Ryszard Walenty 0 0.00 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 2 5.56 0.01
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 3 8.33 0.02
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 2 5.56 0.01