A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat łęczycki 

łęczycki
brak 0.00% 0.17% 0.34% 0.51% 0.68% 0.85% 1.01% 1.18% 1.35% 1.52%
danych 0.16% 0.33% 0.50% 0.67% 0.84% 1.00% 1.17% 1.34% 1.51% 1.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 529
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 542
Liczba ważnych kart:7 540
Frekwencja wyborcza:17.33%
Liczba głosów ważnych:7 222
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 0.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łęczyca 12 190  2 736  2 734  2 618  0.15
Daszyna 3 377  372  372  354  1.69
Góra Świętej Małgorzaty 3 635  514  514  493  0.61
Grabów 5 160  802  802  773  0.26
Łęczyca 7 936  1 218  1 218  1 168  13  1.11
Piątek 5 119  911  911  883  0.00
Świnice Warckie 3 304  562  562  534  0.19
Witonia 2 808  427  427  399  1.00
Ogółem 43 529  7 542  7 540  7 222  33  0.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 10 30.30 0.14
SOBCZYK Michał 4 12.12 0.06
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 9 27.27 0.12
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 2 6.06 0.03
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 0 0.00 0.00
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 3 9.09 0.04
HERBRICH Ryszard Walenty 0 0.00 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 2 6.06 0.03
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 1 3.03 0.01
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 2 6.06 0.03