A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat łowicki 

łowicki
brak 0.00% 0.07% 0.13% 0.20% 0.26% 0.33% 0.40% 0.46% 0.53% 0.59%
danych 0.06% 0.12% 0.19% 0.25% 0.32% 0.39% 0.45% 0.52% 0.58% 0.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 583
Liczba ważnych kart:13 583
Frekwencja wyborcza:20.58%
Liczba głosów ważnych:13 064
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:32
% 0.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łowicz 24 443  5 905  5 905  5 688  11  0.19
Bielawy 4 726  814  814  758  0.66
Chąśno 2 463  542  542  518  0.39
Domaniewice 3 760  635  635  608  0.49
Kiernozia 2 899  499  499  483  0.00
Kocierzew Południowy 3 570  845  845  830  0.12
Łowicz 6 090  1 174  1 174  1 135  0.26
Łyszkowice 5 435  773  773  738  0.14
Nieborów 7 716  1 509  1 509  1 451  0.21
Zduny 4 892  887  887  855  0.35
Ogółem 65 994  13 583  13 583  13 064  32  0.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 11 34.38 0.08
SOBCZYK Michał 2 6.25 0.02
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 0 0.00 0.00
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 2 6.25 0.02
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 2 6.25 0.02
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 3 9.38 0.02
HERBRICH Ryszard Walenty 4 12.50 0.03
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 3 9.38 0.02
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 1 3.13 0.01
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 4 12.50 0.03