A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat łódzki wschodni 

łódzki wschodni
brak 0.05% 0.06% 0.07% 0.09% 0.10% 0.11% 0.12% 0.13% 0.15% 0.16%
danych 0.05% 0.06% 0.08% 0.09% 0.10% 0.11% 0.12% 0.14% 0.15% 0.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 522
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 855
Liczba ważnych kart:14 853
Frekwencja wyborcza:26.76%
Liczba głosów ważnych:14 491
% głosów ważnych:97.56%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 0.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Andrespol 10 380  3 001  3 001  2 934  0.17
Brójce 4 847  1 209  1 209  1 176  0.17
Koluszki 19 035  5 087  5 085  4 955  0.12
Nowosolna 3 545  1 197  1 197  1 168  0.09
Rzgów 7 717  2 091  2 091  2 036  0.15
Tuszyn 9 998  2 270  2 270  2 222  0.05
Ogółem 55 522  14 855  14 853  14 491  18  0.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 7 38.89 0.05
SOBCZYK Michał 1 5.56 0.01
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 0 0.00 0.00
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 1 5.56 0.01
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 2 11.11 0.01
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 2 11.11 0.01
HERBRICH Ryszard Walenty 1 5.56 0.01
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 2 11.11 0.01
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 1 5.56 0.01
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 1 5.56 0.01