A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat opoczyński 

opoczyński
brak 0.00% 0.09% 0.17% 0.26% 0.35% 0.44% 0.52% 0.61% 0.70% 0.78%
danych 0.08% 0.16% 0.25% 0.34% 0.43% 0.51% 0.60% 0.69% 0.77% 0.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 128
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 789
Liczba ważnych kart:14 786
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:14 206
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:45
% 0.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białaczów 4 779  844  844  822  0.36
Drzewica 8 891  1 966  1 966  1 880  0.32
Mniszków 3 745  723  723  693  0.87
Opoczno 28 305  6 919  6 919  6 625  26  0.39
Paradyż 3 567  998  997  964  0.00
Poświętne 2 773  608  608  592  0.34
Sławno 6 001  1 582  1 580  1 515  0.13
Żarnów 5 067  1 149  1 149  1 115  0.00
Ogółem 63 128  14 789  14 786  14 206  45  0.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIRYS Mateusz Piotr 8 17.78 0.06
DESPERAK Izabela Barbara 10 22.22 0.07
HAJNCEL Paweł Wojciech 2 4.44 0.01
MUSIELAK Karolina Jolanta 1 2.22 0.01
MARZEC Waldemar 4 8.89 0.03
GROBLEWSKA-DURAJSKA Bogusława Maria 1 2.22 0.01
DOBROWOLSKI Dawid 1 2.22 0.01
KRYSIAK Wioleta Magdalena 2 4.44 0.01
ORZECHOWSKI Tomasz 2 4.44 0.01
ADAMSKA Teresa Maria 14 31.11 0.10