A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat pabianicki 

pabianicki
brak 0.00% 0.06% 0.11% 0.17% 0.22% 0.28% 0.33% 0.39% 0.44% 0.50%
danych 0.05% 0.10% 0.16% 0.21% 0.27% 0.32% 0.38% 0.43% 0.49% 0.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 202
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 508
Liczba ważnych kart:24 499
Frekwencja wyborcza:25.21%
Liczba głosów ważnych:23 857
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 0.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Konstantynów Łódzki 14 503  3 649  3 648  3 555  0.11
Pabianice 55 787  14 414  14 407  14 038  20  0.14
Dłutów 3 525  734  734  704  0.00
Dobroń 5 940  1 452  1 452  1 403  0.29
Ksawerów 6 107  1 582  1 581  1 546  0.26
Lutomiersk 6 190  1 299  1 299  1 272  0.55
Pabianice 5 150  1 378  1 378  1 339  0.22
Ogółem 97 202  24 508  24 499  23 857  42  0.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 11 26.19 0.05
SOBCZYK Michał 5 11.90 0.02
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 5 11.90 0.02
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 2 4.76 0.01
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 4 9.52 0.02
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 4 9.52 0.02
HERBRICH Ryszard Walenty 1 2.38 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 2 4.76 0.01
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 4 9.52 0.02
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 4 9.52 0.02