A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat piotrkowski 

piotrkowski
brak 0.00% 0.07% 0.13% 0.20% 0.27% 0.34% 0.40% 0.47% 0.54% 0.60%
danych 0.06% 0.12% 0.19% 0.26% 0.33% 0.39% 0.46% 0.53% 0.59% 0.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 131
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 406
Liczba ważnych kart:14 404
Frekwencja wyborcza:19.70%
Liczba głosów ważnych:13 887
% głosów ważnych:96.41%
Liczba głosów na listy komitetu:37
% 0.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Aleksandrów 3 697  725  725  706  0.28
Czarnocin 3 273  716  716  694  0.58
Gorzkowice 6 890  1 171  1 170  1 118  0.09
Grabica 4 847  936  936  901  0.67
Łęki Szlacheckie 2 946  386  386  375  0.00
Moszczenica 10 276  2 212  2 212  2 137  0.42
Ręczno 3 051  529  529  514  0.19
Rozprza 9 593  1 424  1 424  1 364  0.07
Sulejów 12 959  2 644  2 643  2 537  0.08
Wola Krzysztoporska 9 272  1 951  1 951  1 882  0.37
Wolbórz 6 327  1 712  1 712  1 659  0.24
Ogółem 73 131  14 406  14 404  13 887  37  0.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 13 35.14 0.09
SOBCZYK Michał 8 21.62 0.06
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 3 8.11 0.02
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 1 2.70 0.01
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 0 0.00 0.00
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 4 10.81 0.03
HERBRICH Ryszard Walenty 1 2.70 0.01
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 2 5.41 0.01
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 0 0.00 0.00
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 5 13.51 0.04