A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat poddębicki 

poddębicki
brak 0.38% 0.53% 0.67% 0.82% 0.96% 1.11% 1.26% 1.40% 1.55% 1.69%
danych 0.52% 0.66% 0.81% 0.95% 1.10% 1.25% 1.39% 1.54% 1.68% 1.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 642
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 776
Liczba ważnych kart:6 775
Frekwencja wyborcza:19.56%
Liczba głosów ważnych:6 476
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 0.65%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dalików 3 110  641  641  611  0.65
Pęczniew 2 978  663  663  626  0.64
Poddębice 13 052  2 421  2 420  2 325  11  0.47
Uniejów 6 035  1 373  1 373  1 322  0.38
Wartkowice 5 137  695  695  652  12  1.84
Zadzim 4 330  983  983  940  0.64
Ogółem 34 642  6 776  6 775  6 476  42  0.65
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 25 59.52 0.39
SOBCZYK Michał 5 11.90 0.08
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 3 7.14 0.05
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 2 4.76 0.03
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 0 0.00 0.00
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 2 4.76 0.03
HERBRICH Ryszard Walenty 0 0.00 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 2 4.76 0.03
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 2 4.76 0.03
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 1 2.38 0.02