A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat radomszczański 

radomszczański
brak 0.00% 0.06% 0.11% 0.17% 0.22% 0.28% 0.34% 0.39% 0.45% 0.50%
danych 0.05% 0.10% 0.16% 0.21% 0.27% 0.33% 0.38% 0.44% 0.49% 0.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:94 997
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 669
Liczba ważnych kart:17 667
Frekwencja wyborcza:18.60%
Liczba głosów ważnych:16 963
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:35
% 0.21%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Radomsko 39 104  8 108  8 108  7 879  0.11
Dobryszyce 3 395  657  657  623  0.48
Gidle 5 290  738  738  713  0.42
Gomunice 4 797  1 130  1 130  1 073  0.19
Kamieńsk 4 906  965  964  918  0.22
Kobiele Wielkie 3 626  569  569  528  0.00
Kodrąb 3 873  623  623  602  0.17
Lgota Wielka 3 512  580  580  538  0.56
Ładzice 3 888  535  534  512  0.20
Masłowice 3 528  566  566  541  0.55
Przedbórz 6 131  1 203  1 203  1 139  0.18
Radomsko 4 538  786  786  752  0.40
Wielgomłyny 3 914  638  638  603  0.17
Żytno 4 495  571  571  542  0.37
Ogółem 94 997  17 669  17 667  16 963  35  0.21
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 10 28.57 0.06
SOBCZYK Michał 5 14.29 0.03
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 2 5.71 0.01
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 2 5.71 0.01
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 3 8.57 0.02
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 3 8.57 0.02
HERBRICH Ryszard Walenty 0 0.00 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 4 11.43 0.02
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 2 5.71 0.01
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 4 11.43 0.02