A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat rawski 

rawski
brak 0.00% 0.11% 0.23% 0.34% 0.45% 0.57% 0.68% 0.79% 0.90% 1.02%
danych 0.10% 0.22% 0.33% 0.44% 0.56% 0.67% 0.78% 0.89% 1.01% 1.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 244
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 495
Liczba ważnych kart:8 493
Frekwencja wyborcza:21.11%
Liczba głosów ważnych:8 157
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:43
% 0.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rawa Mazowiecka 14 576  3 702  3 700  3 540  23  0.65
Biała Rawska 9 367  1 713  1 713  1 657  0.30
Cielądz 3 303  649  649  618  1.13
Rawa Mazowiecka 6 924  1 273  1 273  1 228  0.49
Regnów 1 498  367  367  353  0.00
Sadkowice 4 576  791  791  761  0.26
Ogółem 40 244  8 495  8 493  8 157  43  0.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 8 18.60 0.10
SOBCZYK Michał 29 67.44 0.36
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 3 6.98 0.04
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 0 0.00 0.00
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 0 0.00 0.00
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 0 0.00 0.00
HERBRICH Ryszard Walenty 0 0.00 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 1 2.33 0.01
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 1 2.33 0.01
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 1 2.33 0.01