A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat rawski 

rawski
brak 0.00% 0.06% 0.11% 0.17% 0.23% 0.29% 0.34% 0.40% 0.46% 0.51%
danych 0.05% 0.10% 0.16% 0.22% 0.28% 0.33% 0.39% 0.45% 0.50% 0.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 244
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 495
Liczba ważnych kart:8 493
Frekwencja wyborcza:21.11%
Liczba głosów ważnych:8 157
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:27
% 0.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rawa Mazowiecka 14 576  3 702  3 700  3 540  14  0.40
Biała Rawska 9 367  1 713  1 713  1 657  0.18
Cielądz 3 303  649  649  618  0.32
Rawa Mazowiecka 6 924  1 273  1 273  1 228  0.49
Regnów 1 498  367  367  353  0.57
Sadkowice 4 576  791  791  761  0.00
Ogółem 40 244  8 495  8 493  8 157  27  0.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIRYS Mateusz Piotr 5 18.52 0.06
DESPERAK Izabela Barbara 5 18.52 0.06
HAJNCEL Paweł Wojciech 3 11.11 0.04
MUSIELAK Karolina Jolanta 2 7.41 0.02
MARZEC Waldemar 2 7.41 0.02
GROBLEWSKA-DURAJSKA Bogusława Maria 1 3.70 0.01
DOBROWOLSKI Dawid 4 14.81 0.05
KRYSIAK Wioleta Magdalena 1 3.70 0.01
ORZECHOWSKI Tomasz 1 3.70 0.01
ADAMSKA Teresa Maria 3 11.11 0.04