A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat sieradzki 

sieradzki
brak 0.14% 0.34% 0.54% 0.74% 0.94% 1.14% 1.34% 1.54% 1.74% 1.94%
danych 0.33% 0.53% 0.73% 0.93% 1.13% 1.33% 1.53% 1.73% 1.93% 2.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 051
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 067
Liczba ważnych kart:20 065
Frekwencja wyborcza:20.47%
Liczba głosów ważnych:19 277
% głosów ważnych:96.07%
Liczba głosów na listy komitetu:96
% 0.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sieradz 36 534  9 222  9 220  8 905  15  0.17
Błaszki 12 088  2 170  2 170  2 093  15  0.72
Brąszewice 3 524  667  667  642  0.93
Brzeźnio 5 043  828  828  788  1.02
Burzenin 4 577  636  636  607  13  2.14
Goszczanów 4 490  657  657  622  1.29
Klonowa 2 387  407  407  376  1.60
Sieradz 8 145  1 528  1 528  1 475  0.14
Warta 10 371  1 981  1 981  1 891  0.16
Wróblew 4 982  829  829  789  0.63
Złoczew 5 910  1 142  1 142  1 089  15  1.38
Ogółem 98 051  20 067  20 065  19 277  96  0.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 49 51.04 0.25
SOBCZYK Michał 10 10.42 0.05
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 8 8.33 0.04
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 1 1.04 0.01
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 6 6.25 0.03
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 6 6.25 0.03
HERBRICH Ryszard Walenty 0 0.00 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 7 7.29 0.04
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 2 2.08 0.01
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 7 7.29 0.04