A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat skierniewicki 

skierniewicki
brak 0.00% 0.03% 0.07% 0.10% 0.13% 0.17% 0.20% 0.23% 0.26% 0.30%
danych 0.02% 0.06% 0.09% 0.12% 0.16% 0.19% 0.22% 0.25% 0.29% 0.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 263
Liczba ważnych kart:6 263
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:6 029
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 0.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolimów 3 223  504  504  476  0.21
Głuchów 4 706  1 572  1 572  1 530  0.33
Godzianów 2 080  491  491  468  0.21
Kowiesy 2 435  536  536  514  0.19
Lipce Reymontowskie 2 678  472  472  459  0.00
Maków 4 897  907  907  882  0.23
Nowy Kawęczyn 2 725  430  430  407  0.25
Skierniewice 5 783  967  967  933  0.32
Słupia 2 126  384  384  360  0.00
Ogółem 30 653  6 263  6 263  6 029  14  0.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 3 21.43 0.05
SOBCZYK Michał 3 21.43 0.05
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 0 0.00 0.00
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 2 14.29 0.03
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 1 7.14 0.02
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 0 0.00 0.00
HERBRICH Ryszard Walenty 0 0.00 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 2 14.29 0.03
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 2 14.29 0.03
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 1 7.14 0.02