A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 0.00% 0.74% 1.48% 2.22% 2.96% 3.71% 4.45% 5.19% 5.93% 6.67%
danych 0.73% 1.47% 2.21% 2.95% 3.70% 4.44% 5.18% 5.92% 6.66% 7.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 429
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 982
Liczba ważnych kart:21 980
Frekwencja wyborcza:22.80%
Liczba głosów ważnych:21 267
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:106
% 0.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Mazowiecki 52 156  12 468  12 464  12 119  16  0.13
Będków 2 813  536  536  504  0.60
Budziszewice 1 802  447  447  425  0.00
Czerniewice 4 201  877  877  837  62  7.41
Inowłódz 3 266  777  777  754  0.00
Lubochnia 5 534  1 178  1 180  1 128  0.00
Rokiciny 5 055  1 115  1 115  1 073  0.56
Rzeczyca 3 956  737  737  711  10  1.41
Tomaszów Mazowiecki 8 506  1 930  1 930  1 875  0.16
Ujazd 6 427  1 241  1 241  1 201  0.25
Żelechlinek 2 713  676  676  640  0.47
Ogółem 96 429  21 982  21 980  21 267  106  0.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 15 14.15 0.07
SOBCZYK Michał 74 69.81 0.35
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 2 1.89 0.01
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 3 2.83 0.01
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 1 0.94 0.00
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 5 4.72 0.02
HERBRICH Ryszard Walenty 1 0.94 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 3 2.83 0.01
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 0 0.00 0.00
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 2 1.89 0.01