A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat wieluński 

wieluński
brak 0.16% 0.64% 1.11% 1.59% 2.06% 2.54% 3.01% 3.49% 3.96% 4.44%
danych 0.63% 1.10% 1.58% 2.05% 2.53% 3.00% 3.48% 3.95% 4.43% 4.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 272
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 870
Liczba ważnych kart:13 869
Frekwencja wyborcza:21.92%
Liczba głosów ważnych:13 285
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:130
% 0.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biała 4 477  796  796  758  1.06
Czarnożyły 3 666  712  712  687  1.02
Konopnica 3 233  816  816  775  29  3.74
Mokrsko 4 350  1 000  1 000  936  0.43
Osjaków 3 871  1 099  1 099  1 038  51  4.91
Ostrówek 3 647  664  664  628  0.16
Pątnów 5 200  1 057  1 057  1 001  0.20
Skomlin 2 705  609  609  579  0.17
Wieluń 26 733  6 207  6 206  6 012  16  0.27
Wierzchlas 5 390  910  910  871  11  1.26
Ogółem 63 272  13 870  13 869  13 285  130  0.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 107 82.31 0.81
SOBCZYK Michał 9 6.92 0.07
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 1 0.77 0.01
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 2 1.54 0.02
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 2 1.54 0.02
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 3 2.31 0.02
HERBRICH Ryszard Walenty 0 0.00 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 1 0.77 0.01
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 0 0.00 0.00
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 5 3.85 0.04