A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat zduńskowolski 

zduńskowolski
brak 0.06% 0.12% 0.17% 0.23% 0.28% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.56%
danych 0.11% 0.16% 0.22% 0.27% 0.33% 0.39% 0.44% 0.50% 0.55% 0.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 254
Liczba ważnych kart:11 249
Frekwencja wyborcza:20.71%
Liczba głosów ważnych:10 902
% głosów ważnych:96.92%
Liczba głosów na listy komitetu:15
% 0.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zduńska Wola 34 843  7 832  7 827  7 625  0.07
Szadek 6 071  1 006  1 006  961  0.62
Zapolice 4 089  651  651  630  0.48
Zduńska Wola 9 333  1 765  1 765  1 686  0.06
Ogółem 54 336  11 254  11 249  10 902  15  0.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 3 20.00 0.03
SOBCZYK Michał 4 26.67 0.04
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 1 6.67 0.01
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 0 0.00 0.00
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 0 0.00 0.00
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 2 13.33 0.02
HERBRICH Ryszard Walenty 0 0.00 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 3 20.00 0.03
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 0 0.00 0.00
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 2 13.33 0.02