A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat zduńskowolski 

zduńskowolski
brak 2.14% 4.03% 5.92% 7.80% 9.69% 11.58% 13.47% 15.36% 17.24% 19.13%
danych 4.02% 5.91% 7.79% 9.68% 11.57% 13.46% 15.35% 17.23% 19.12% 21.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 254
Liczba ważnych kart:11 249
Frekwencja wyborcza:20.71%
Liczba głosów ważnych:10 902
% głosów ważnych:96.92%
Liczba głosów na listy komitetu:576
% 5.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zduńska Wola 34 843  7 832  7 827  7 625  163  2.14
Szadek 6 071  1 006  1 006  961  202  21.02
Zapolice 4 089  651  651  630  65  10.32
Zduńska Wola 9 333  1 765  1 765  1 686  146  8.66
Ogółem 54 336  11 254  11 249  10 902  576  5.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUCZAK Mieczysław Marcin 253 43.92 2.32
OZGA Krystyna Ewa 55 9.55 0.50
TELATYCKI Czesław Krzysztof 6 1.04 0.06
BEJDA Paweł Jan 67 11.63 0.61
MAZUR Marek Marian 21 3.65 0.19
KLIMCZAK Dariusz 21 3.65 0.19
NAWROCKA Elżbieta Renata 60 10.42 0.55
KACZOROWSKA Maria 44 7.64 0.40
GABRYELCZAK Małgorzata 22 3.82 0.20
BAGIEŃSKI Artur Jan 27 4.69 0.25