A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat zgierski 

zgierski
brak 0.08% 0.20% 0.33% 0.45% 0.57% 0.70% 0.82% 0.94% 1.06% 1.19%
danych 0.19% 0.32% 0.44% 0.56% 0.69% 0.81% 0.93% 1.05% 1.18% 1.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:132 745
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 536
Liczba ważnych kart:30 530
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:29 626
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 0.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głowno 12 123  2 478  2 477  2 425  0.08
Ozorków 16 252  3 121  3 121  3 010  0.17
Zgierz 46 580  11 292  11 289  10 961  11  0.10
Aleksandrów Łódzki 23 594  5 893  5 891  5 727  0.12
Głowno 3 954  706  706  687  1.31
Ozorków 5 618  1 320  1 320  1 256  0.48
Parzęczew 4 084  804  804  778  0.26
Stryków 10 005  2 187  2 187  2 131  0.23
Zgierz 10 535  2 735  2 735  2 651  0.11
Ogółem 132 745  30 536  30 530  29 626  50  0.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 13 26.00 0.04
SOBCZYK Michał 6 12.00 0.02
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 1 2.00 0.00
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 1 2.00 0.00
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 10 20.00 0.03
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 7 14.00 0.02
HERBRICH Ryszard Walenty 1 2.00 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 7 14.00 0.02
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 1 2.00 0.00
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 3 6.00 0.01